Het doel van Klimaat In De Klas is
Beter onderwijs over (de gevolgen van) klimaatverandering en duurzame ontwikkeling zodat leerlingen beter zijn voorbereid op hun toekomst

Enquête

 Om ons doel te bereiken hebben we een korte, anonieme enquête opgesteld. De enquête is door 1006 middelbare scholieren van alle leeftijden en alle niveaus uit heel Nederland ingevuld. We wilden graag weten hoe zij denken over de aandacht voor (de gevolgen van) klimaatverandering en duurzame ontwikkelingen in het onderwijs. Ook wilden wij graag weten of zij meer mogelijkheden tot inspraak zou willen hebben over wat ze leren op school.

Manifest

Vervolgens hebben we een manifest opgesteld
De antwoorden die werden gegeven in deze enquête manifest (een oproep waarin wij duidelijk maken wat jongeren willen leren op school). Op deze manier willen wij de mening van leerlingen laten horen aan de politiek en de makers van het nieuwe curriculum.