Klimaat in de Klas is een groep jongeren die zich inzet voor beter onderwijs over (de gevolgen van) klimaatverandering en duurzame ontwikkeling zodat leerlingen beter voorbereid zijn op hun toekomst.

Om dit te bereiken hebben we een manifest opgesteld waarmee we naar de politiek zijn gestapt. Inmiddels zijn er kamervragen gesteld over dit manifest. De antwoorden op deze kamervragen zijn hier te vinden.

Binnenkort gaan we met de minister in gesprek over deze kamervragen.

Het manifest in het kort

1. Het nieuwe curriculum moet ons voorbereiden op de toekomst

Het nieuwe wettelijke curriculum moet zo snel mogelijk gaan gelden en daarna doorlopend meegroeien met de actuele ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling

2. Laat leerlingen meebeslissen over wat zij leren

Leerlingen moeten betrokken worden bij de samenstelling van het curriculum dat bepalend is voor hun lesprogramma. Uit onze enquête blijkt wel degelijk dat leerlingen meer inspraak willen, dus dat moeten we ze geven!

3. Geef docenten de ruimte en de tools

Docenten moeten meer vrijheid en faciliteiten krijgen om hun (klimaat)lessen te verbeteren. Daarnaast moet het klimaatonderwijs meer vakoverstijgend worden, want de klimaatcrisis is te complex om alleen vanuit enkele vakken bekeken te worden

4. Geen fossiele invloed op klimaatonderwijs

Klimaatonderwijs moet objectief ontwikkeld en gegeven worden. Daarvoor is een volledige terugtrekking van vervuilende bedrijven uit het onderwijssysteem noodzakelijk, want die bedrijven hebben te veel invloed op zowel de ontwikkeling als de uitvoering van het onderwijs

 

Op dit moment wordt er weinig aandacht besteed aan het klimaat op de middelbare school. Dat terwijl de klimaatcrisis grote gevolgen gaat hebben voor onze toekomst. Wij willen er daarom goed over geïnformeerd worden op school, zodat we een beeld hebben van de oorzaken, gevolgen en de realiteit van deze crisis

Enquête

Wij van Klimaat in de Klas hebben een korte, anonieme enquête opgesteld die we bij 1006 middelbare scholieren van alle leeftijden en alle niveaus uit heel Nederland hebben afgenomen. We wilden graag weten hoe zij denken over de aandacht voor (de gevolgen van) klimaatverandering en duurzame ontwikkelingen in het onderwijs. Ook wilden wij graag weten of zij meer mogelijkheden tot inspraak zou willen hebben over wat ze leren op school. 

 

De antwoorden die werden gegeven in deze enquête hebben wij gebruikt in een manifest (een oproep waarin wij duidelijk maken wat jongeren willen leren op school). Op deze manier willen wij de mening van middelbare scholieren laten horen aan de politiek en de makers van het nieuwe curriculum.